Meaning Of Name Aasit

Aasit

meaning of name

Meaning : Black Stone.

Gender : Boy

Religion : Hindu